KONTAKT

 

MB AUDYT sp. z o.o.
ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań
tel. 61 679 31 16, 506 833 878


biuro@mbaudyt.pl
www.mbaudyt.pl

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000463814
Kapitał zakładowy 36.650,00 PLN

NIP 782-25-61-248
Regon 302441207

Małgorzata Wojtyla
Prezes Zarządu
Biegły rewident nr 9681
tel. kom. 509 415 999
e-mail: m.wojtyla@mbaudyt.pl
Beata Frączek
Członek Zarządu
Biegły rewident nr 10006
tel. kom. 505 866 886
e-mail: b.fraczek@mbaudyt.pl
Robert Szajerski
Członek Zarządu
Doradca Podatkowy nr 10667
tel. kom. 601 410 809
e-mail: r.szajerski@mbaudyt.pl

Biuro
MB AUDYT sp. z o.o.
ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań
e-mail: biuro@mbaudyt.pl