OFERTA

 

AUDYT

 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • inne usługi poświadczające, w tym: w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych (plany przekształcenia, połączenia, podziału, aporty),
 • audyt zewnętrzny wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej lub innych,
 • kontrola nakładu i dystrybucji prasy z ramienia ZKDP,
 • inne usługi atestacyjne i pokrewne (przeprowadzane wg Krajowych Standardów Rewizji oraz Międzynarodowych Standardów Usług Atestacyjnych oraz Pokrewnych).

DORADZTWO PODATKOWE

 • profesjonalne usługi doradcze i sporządzanie opinii z zakresu prawa podatkowego,
 • przeglądy i audyty podatkowe ksiąg rachunkowych lub wybranych zobowiązań budżetowych,
 • wsparcie i reprezentacja przed organami podatkowymi w sprawach spornych,
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych.

DORADZTWO FINANSOWO-RACHUNKOWE

 • usługi doradcze z dziedziny finansów i rachunkowości
 • opracowywanie ekspertyz i opinii z zakresu rachunkowości, w tym również związanych z likwidacją, łączeniem, podziałem lub przekształceniem jednostki gospodarczej
 • wyceny, przeglądy due diligence, ekspertyzy ekonomiczne
 • opracowywanie i wdrażanie regulaminu fakturowania, z uwzględnieniem specyfiki
  danej jednostki
 • śródroczne audyty i przeglądy ksiąg rachunkowych pod kątem przygotowania
  do wyceny i aportów

 

USŁUGI KADROWO-KSIĘGOWE

Małgorzata Wojtyla
Prezes Zarządu
Biegły rewident nr 9681
tel. kom. 509 415 999
e-mail: m.wojtyla@mbaudyt.pl
Beata Frączek
Członek Zarządu
Biegły rewident nr 10006
tel. kom. 505 866 886
e-mail: b.fraczek@mbaudyt.pl
Robert Szajerski
Członek Zarządu
Doradca Podatkowy nr 10667
tel. kom. 601 410 809
e-mail: r.szajerski@mbaudyt.pl

Biuro
MB AUDYT sp. z o.o.
ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań
e-mail: biuro@mbaudyt.pl