O NAS

 

MB AUDYT sp. z o.o. zajmuje się:

  • badaniem sprawozdań finansowych,
  • doradztwem podatkowym,
  • doradztwem w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • prowadzeniem postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  • działalnością wydawniczą i szkoleniową w zakresie rachunkowości,
  • przeglądami sprawozdań finansowych,
  • prowadzeniem ekspertyz i opiniowaniem spraw ekonomiczno-finansowych.
Małgorzata Wojtyla
Prezes Zarządu
Biegły rewident nr 9681
tel. kom. 509 415 999
e-mail: m.wojtyla@mbaudyt.pl
Beata Frączek
Członek Zarządu
Biegły rewident nr 10006
tel. kom. 505 866 886
e-mail: b.fraczek@mbaudyt.pl
Robert Szajerski
Członek Zarządu
Doradca Podatkowy nr 10667
tel. kom. 601 410 809
e-mail: r.szajerski@mbaudyt.pl

Biuro
MB AUDYT sp. z o.o.
ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań
e-mail: biuro@mbaudyt.pl